DỊCH VỤ

SẢN XUẤT THEO YÊU CẦU

Quý khách lưu ý: Dịch vụ này chỉ áp dụng cho mặt hàng túi xốp, túi bóng mỡ

Nhu cầu thị trường mỗi nơi một khác, tuy nhiên chúng tôi chỉ sản xuất các kích cỡ thông dụng. Tùy vào nhu cầu của từng khách hàng muốn đặt hàng riêng, chạy riêng, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng với số lượng tối thiểu theo quy định.

Các size thông dụng tính theo kg như: 0.5 kg = size 15, 1 kg = size 20, 2 kg = size 24…vvv và các size lớn như size 40, size 50, nếu quý khách có nhu cầu chạy các size khác như size 28, 38, 42, 45, 47 chúng tôi vẫn đáp ứng được bình thường.

Đối với mặt hàng túi nilong hay túi nước lèo, nếu quý khách có nhu cầu chạy các size đặc biệt như 4,5*10, 6,2*0, 8,5*18, 9,5*18…vvv và các size khác nữa, chúng tôi vẫn đáp ứng được bình thường.