TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Quý khách giao dịch, xin vui lòng chuyển khoản vào tài khoản công ty để tiện việc theo dõi.

CHỦ TK: NHỰA ĐÔNG SÀI GÒN
CHỦ TK: Số tài khoản
NGÂN HÀNG – CHI NHÁNH: NGÂN HÀNG – Chi nhánh